مکان های دیدنی آلمان که نباید از دست بدهید!

مکان های دیدنی آلمان که نباید از دست بدهید!

مکان های دیدنی آلمان بعد از اتحاد آلمان شرقی و غربی و با حفظ منابع طبیعی و آثار تاریخی آلمان به لیست پر بازدید ترین کشور های اروپایی اضافه شده است. برلین پایتخت آلمان به عنوان خیره کننده ترین پایتخت کشور های اروپایی شناخته شده است. اما گذشته از این ...