هزینه های پاسپورت دومینیکا

مبلغ نهایی پرداخت جهت افراد مجرد تا خانواده ۴ نفره را در جداول پایین این صفحه ملاحظه کنید:

جهت خانواده های بیشتر از ۴ نفره، پرداخت مبالغ زیر به صندوق اقتصادی دولت اضافه میگردد:

– به ازای هر فرزند: ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا
– به ازای هر نفر خواهر و برادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی، زیر ۱۸ سال ۲۵،۰۰۰ و ۱۸ تا ۲۵ سال ۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
– به ازای هر نفر پدر و مادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی ۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا

همچنین شما میتوانید با توجه به تعداد افراد خانواده خود، صورت ریز تعرفه ها را در سایت دولتی دومینیکا نیز در اینجا ببینید.

در خدمات ما هیچگونه کارمزد یا هزینه اضافی نخواهید داشت.

شهروندی خانوادگی دومینیکا

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

متقاضی مجرد
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۷۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار آمریکا
حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا: ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مبلغ کمک به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا
متقاضی اصلی و همسر
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۱،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۲۴۰۰ دلار آمریکا
حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا: ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مبلغ کمک به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
متقاضی اصلی، همسر و یک فرزند ۱۶ سال به بالا
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۵،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۷۵۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۳۶۰۰ دلار آمریکا
مبلغ کمک به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۷۵،۰۰۰ دلار آمریکا
به ازای فرزند زیر ۱۶ سال مبلغ ۴۰۰۰ دلار از مجموع هرینه ها کسر میگردد
متقاضی اصلی، همسر و دو فرزند ۱۶ سال به بالا
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۹،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۴۸۰۰ دلار آمریکا
مبلغ کمک به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۷۵،۰۰۰ دلار آمریکا
به ازای هر فرزند زیر ۱۶ سال مبلغ ۴۰۰۰ دلار از مجموع هزینه ها کسر میگردد
سفیران ملل