هزینه پاسپورت دومینیکا

مبلغ نهایی هزینه پاسپورت دومینیکا جهت افراد مجرد تا خانواده ۴ نفره را در جداول پایین این صفحه ملاحظه کنید:

جهت خانواده های بیشتر از ۴ نفره، پرداخت مبالغ زیر به صندوق اقتصادی دولت اضافه میگردد:

– به ازای هر فرزند: ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا
– به ازای هر نفر خواهر و برادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی، زیر ۱۸ سال ۲۵،۰۰۰ و ۱۸ تا ۲۵ سال ۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
– به ازای هر نفر پدر و مادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا

همچنین شما میتوانید با توجه به تعداد افراد خانواده خود، صورت ریز هزینه ها را در سایت دولتی دومینیکا نیز در اینجا ببینید.

در خدمات ما هیچگونه کارمزد یا هزینه اضافی نخواهید داشت.

هزینه پاسپورت دومینیکا

حقوق و اخلاق حرفه ای، اعتبار کار ماست

تخفیف شرکتی
متقاضی مجرد
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۷۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار آمریکا
حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا: ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مبلغ پرداختی به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مجموع هزینه های دولتی طبق سایت دولت دومینیکا: ۱۱۹،۹۵۰ دلار آمریکا
تخفیف شرکتی
متقاضی اصلی و همسر
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۱،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۲۴۰۰ دلار آمریکا
حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا: ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مبلغ پرداختی به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
مجموع هزینه های دولتی طبق سایت دولت دومینیکا: ۱۷۵،۴۰۰ دلار آمریکا
تخفیف شرکتی
متقاضی اصلی، همسر و یک فرزند زیر ۱۶ سال
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۱،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۷۵۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۳۶۰۰ دلار آمریکا
مبلغ پرداختی به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۷۵،۰۰۰ دلار آمریکا
مجموع هزینه های دولتی طبق سایت دولت دومینیکا: ۱۹۱،۸۵۰ دلار آمریکا
به ازای فرزند بالای ۱۶ سال مبلغ ۴۰۰۰ دلار اضافه میگردد
تخفیف شرکتی
متقاضی اصلی، همسر و دو فرزند زیر ۱۶ سال
هزینه دولتی ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه‌ دولتی بررسی امنیتی: ۱۱،۵۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور گواهی شهروندی (هر نفر ۲۵۰ دلار): ۱۰۰۰ دلار آمریکا
هزینه دولتی صدور پاسپورت (هر نفر ۱۲۰۰ دلار): ۴۸۰۰ دلار آمریکا
مبلغ پرداختی به صندوق تنوع اقتصادی دولت: ۱۷۵،۰۰۰ دلار آمریکا
مجموع هزینه های دولتی طبق سایت دولت دومینیکا: ۱۹۳،۳۰۰ دلار آمریکا
به ازای هر فرزند بالای ۱۶ سال مبلغ ۴۰۰۰ دلار اضافه میگردد

شهروندی دومینیکا مطلوبترین و ارزانترین گزینه برای کسب تابعیت دوم و دریافت پاسپورت قدرتمند با رتبه ۳۲ در جهان است که در حال حاضر برای متقاضیان ایرانی نیز قابل اجرا می باشد.

با شهروندی و پاسپورت دومینیکا دیگر نیازی به ویزا جهت سفر به بیش از ۱۴۰ کشور دنیا از جمله کشورهای حوزه شنگن و انگلستان نداشته و همچنین براحتی ویزای بلند مدت آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند نیز در دسترس شما میباشد.

برتری متفاوت برنامه اعطای شهروندی دومینیکا اینست که فرزندان مجرد متقاضی اصلی را تا سن ۳۰ سالگی در بر میگیرد و همچنین میتوانید پدر و مادر، خواهر و برادر خود و همسرتان را نیز به اپلیکیشن خود اضافه کرده و آنها هم شهروندی و پاسپورت دومینیکا دریافت نمایند.

سفیران ملل