برنامه سرمایه گذاری در املاک

برنامه سرمایه گذاری در پروژه های املاک مورد تایید دولت چیست؟

پاسپورت دومینیکا با سرمایه گذاری شامل برنامه سرمایه گذاری در املاک میشود. متقاضیان در این روش بایستی در یکی از پروژه های عمرانی مورد تایید دولت که عمدتا پروژه ساخت هتل میباشد از طریق خرید سهام سرمایه گذاری کنند. در این صورت میتوانند از شهروندی خانوادگی دومینیکا و کسب پاسپورت آن بهره مند شوند.
این سهام تا مدت ۳ سال از تاریخ اعطای تابعیت قابل واگذاری و فروش نمیباشد و یا پس از گذشت ۵ سال قابل واگذاری به فرد متقاضی جدید دیگری جهت اخذ شهروندی از طریق برنامه سرمایه گذاری املاک مورد تایید دولت میباشد.

این پروژه ها میتوانند پروژه های هنوز احداث نشده و یا در حال ساخت و همچنین ساخته شده باشند، اما تعهد ساخت و اتمام پروژه بعهده خود مالک پروژه هست و دولت دومینیکا هیچ دخالتی در این امر ندارد.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در این برنامه ۲۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا میباشد که علاوه بر آن هزینه های جانبی دولتی را نیز شامل میشود.

هزینه های دولتی برنامه سرمایه گذاری در املاک

علاوه بر مبلغ سرمایه گذاری در پروژه های املاک، هزینه های اجرایی دولت بر اساس تعداد نفرات خانواده به شرح زیر است:

۱- یک فرد مجرد: ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا
۲- خانواده تا ۴ نفر ۳۵،۰۰۰ دلار آمریکا
۳- خانواده تا ۶ نفر ۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
۴- خانواده ۷ نفر و بیشتر ۷۰،۰۰۰ دلار آمریکا
۵- خواهر و برادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی اصلی ۱۸-۲۵ سال به ازای هر نفر ۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا
۶- خواهر و برادر متقاضی اصلی و همسر متقاضی اصلی زیر ۱۸ سال به ازای هر نفر ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا
۷- والدین متقاضی اصلی و همسر متقاضی اصلی هر نفر ۲۵،۰۰۰ دلار آمریکا

هزینه های جانبی دولتی اخذ پاسپورت دومینیکا با سرمایه گذاری

۱- ثبت اپلیکیشن: ۱۰۰۰ دلار آمریکا (برای کل خانواده)
۲- بررسی امنیتی: ۷۵۰۰ دلار آمریکا برای متقاضی اصلی و ۴۰۰۰ دلار آمریکا برای همسر و هر یک از فرزندان ۱۶ سال به بالا (بابت فرزندان زیر ۱۶ سال هزینه ای ندارد)
۳- صدور گواهی شهروندی: ۲۵۰ دلار آمریکا (به ازای هر نفر)
۴- صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار آمریکا ( به ازای هر نفر)

با  “سفیران ملل”  فقط تعرفه های دولتی دومینیکا را بدون کارمزد اضافی پرداخت کنید. تعرفه های قانونی را در سایت دولتی دومینیکا در اینجا ببینید.

سفیران ملل