به سایت رسمی سفیران ملل خوش آمدید

289 021-284

info@safiranmelal.com

خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج سایه طبقه 13

تهران - ایران

دریافت اقامت دائم

دریافت اقامت دائم ایتالیا

دریافت اقامت دائم ایتالیا

دریافت اقامت دائم ایتالیا به روش های مختلفی امکان پذیر می باشد. آیا از هزینه های زندگی در کشور ایتالیا اطلاعی دارید؟ آیا می دانید مراکز معتبر برای دریافت اقامت دائم ایتالیا را چگونه می توان پیدا کرد؟ ایتالیا از ...